Startdatum
Betalsätt
Sortera efter:
 
3 månader guldkort autogiro
500kr
12 månader guldkort autogiro
400kr
Dagskort gruppträning
125kr
Klippkort gruppträning 10 ggr
950kr
3 månader silverkort autogiro
425kr
12 månader Silverkort autogiro
350kr
Dagskort träning
110kr
Klippkort träning 10 ggr
850kr
1 månad Guldkort
700kr
1 månad Silverkort
600kr
3 månader Guldkort
1500kr
3 månader Silverkort
1275kr
6 månader Guldkort
3450kr
6 månader Silverkort
3050kr
12 månader Silverkort
4350kr
12 månader Guldkort
5000kr
1 månad Silverkort rabatterat
500kr
3 månader Silverkort rabatterat
1087kr
6 månader Silverkort rabatterat
2450kr
12 månader Silverkort rabatterat
3500kr
1 månad Guldkort rabatterat
600kr
3 månader Guldkort rabatterat
1237kr
6 månader Guldkort rabatterat
2750kr
12 månader guldkort rabatterat
4000kr
3 månader guldkort autogiro rabatterat
400kr
12 månader guldkort autogiro rabatterat
379kr
3 månader silverkort autogiro rabatterat
350kr
12 månader silverkort autogiro rabatterat
329kr
Nordwest Fitness AB
Affärsvägen 3
914 32 Nordmaling
559267-4757
sandra@victorygym.se
0930-13036
Mastercard   Visa
Köpvillkor


 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.